Amsterdams webdesignbureau - aanmelden

Inschrijfformulier

alle velden invullen s.v.p.

aanmelding voor plaatsing

correctie bestaande gegevens

Webdesign bureau

Naam

Adres

Postcode

Website url

E-mail


voorwaarden in de rechterkolom gelezen?

Indien adres: straat + huisnummer niet op je website staat vermeld, en er niet minimaal 6 -recente- websites in de portfolio staan, wordt je website dus niet opgenomen!

Voorwaarden

Het bureau moet gevestigd zijn in Amsterdam of minimaal één vestiging in Amsterdam hebben.

Adres (straat+huisnummer!) en contactgegevens moeten op je website staan.

Op je website moet een portfolio staan waaruit blijkt dat je als professioneel webdesigner(s) actief bent. (minimaal 6 -recente- websites)

Het staat Webdesign-Amsterdam.nl vrij om opname te weigeren.

Je kunt dit formulier ook gebruiken om wijzigingen door te geven.

Wil je worden verwijderd uit de database? Stuur dan een mail naar info@anothersite.nl